Väärisehte garantii

Ehte originaalsust tõestab valmistaja signatuur igal ehtel.

Kõikidele Ivo Proomann ehetele kehtib valmistajapoolse defekti puhul piiratud eluaegne garantii. Just nagu iga tarbekunstiesemega, tuleb ehteid hoida, et nad säiliksid kauem ilusate ja tervetena ning rõõmu nendest jätkuks aastateks. Seoses sellega soovitame lasta oma ehted vähemalt kord aastas professionaali poolt kontrollida ja puhastada.

Garantii alla kuuluvad metalli pinnalt leitavad ebatavalised mõrad või praod, mis on tekkinud hoolimata ehte tavapärasest kasutamisest. Igapäevase teemantitega ehte kandmise tulemusel võivad kivide kinnitused hakata järele andma. Võimalikku kivide kaotamist aitab ennetada iga-aastane kontrollis käimine ja kinnituste korrigeerida laskmine. Vastavad garantiitööd teostatakse tasuta, välja arvatud tööks vaja minevad materjalid ja kivid.

Kui tellitud autoriehe peaks vajama parandust või suuruse muutmist, soovitame pöörduda valmistaja poole, kes tunneb ehet ja oskab selle kõige paremini korda teha.

Soovitame järgida ehete hoolduse all välja toodud nõuandeid ehete kandmisele. Garantii ehk tasuta parandustöö ei laiene ehetele, mis on kandja tahtliku või tahtmatu tegevuse tagajärjel nähtavalt lõhutud ja kannatada saanud. Garantii ei kehti ehte puhul, mida on ümber töödelnud või parandanud mõni teine kullassepp.

Kõigis garantii küsimustes palume pöörduda valmistaja poole e-posti vahendusel info@proomann.com