Ehete loomisel lähtun nii algsest ideest kui saadud kogemustest, tehnilistest teadmistest ja sisemisest tunnetusest. Selle koosmõjul sünnivad tööd, mida iseloomustab julgus ja jõulisus, innovaatilisus ja ajatus. Sealjuures võtan aluseks nii tellija eelistused kui enda erialase pädevuse, kombineerides luksuslikku stiili ja kullassepavõtteid. Kõik need ehted on valminud ja viimse detailini viimistletud minu vajaduste ja soovide järgi seatud professionaalses ehtetöökojas. Seal saavutan tõeliselt ainulaadseid ja läbimõeldud tulemusi, mida poest osta ei saa.